Avsluttet prosjekt

Nordisk kunnskapsoversikt om barn og unge fra nasjonale minoriteter

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Barne- og familiedepartementet
Prosjektnr. 415.021

Prosjektet skal dokumentere og systematisere kunnskap om barn og unge fra nasjonale minoriteter og om deres oppvekst- og livssituasjon. Formålet med å utarbeide en nordisk kunnskapsoversikt er å:

- kartlegge omfanget av og tematikken innenfor forskning, utredninger, rapporter, artikler, eventuelt også skjønnlitteratur og andre referanser som omhandler oppvekstvilkårene til og livssituasjonen til barn og ungdom fra nasjonale minoriteter

- identifisere nordiske fagpersoner og fagmiljøer som har kunnskap om gruppen

- få belyst enkelte dagsaktuelle problemstillinger eller utfordringer

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:50 - Sist endret 19. juni 2017 00:59