English version of this page
Pågående prosjekt

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation

NORDICORE er et Nordic center of excellence som forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

Prosjektperiode 2017 - 2022
Oppdragsgiver NordForsk
Prosjektnr. 10194
Prosjektledere Mari Teigen, Liza Reisel
Foto: Colourbox.com/ISF

Besøk NORDICORE sin hjemmeside

Nordisk kunnskapsøkonomi er avhengig av å tiltrekke seg – og beholde – høyt kvalifiserte kvinner og menn som kan utmerke seg innen forskning og akademia. Samtidig vet vi at det er kjønnsforskjeller når det gjelder kvinner og menns karrierer i akademia.

NORDICORE ønsker å forstå hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning. Vi er særlig opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia, sammenlignet med andre sektorer, på de nordiske arbeidsmarkedene.  

NORDICORE består av seks delprosjekter:

NORDICORE er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Deltakere

Magnus Carlsson Førsteamanuensis Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Karin Halldén Førsteamanuensis Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Charlotta Magnusson Førsteamanuensis Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II, bistilling 930 41 655 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Christina Hoelgaard Stoltenberg
Simon Roland Birkvad
Hannah Løke Kjos
Emneord: Likestilling, Arbeid
Publisert 4. okt. 2017 13:55 - Sist endret 4. okt. 2022 12:34