Avsluttet prosjekt

Network of independent Experts on Social inclusion

Prosjektperiode 2012 - 2013
Oppdragsgiver CEPS/INSTED; EU
Prosjektnr. 412.077

Formålet med prosjektet er å analysere utviklingen i politikken for å bekjempe fattigdom og fremme sosial inkludering i EUs medlemsland samt i en rekke tilknyttede land, herunder Norge. Prosjektet blir finansiert av EU-kommisjonen og koordineres av CEPS/INSTEAD i Luxembourg.

Deltakere

Axel West Pedersen Ph.d. Forsker I 979 69 708 Send e-post
Publisert 26. feb. 2013 11:06 - Sist endret 19. juni 2017 01:00