English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nettverket Feminisme og multikulturalisme

Prosjektperiode 2008 - 2010
Prosjektnr. 412.057

Institutt for samfunnsforskning har fra 1.1.2008 overtatt prosjektleder og koordinatoransvaret for FEMM-nettverket, med sikte på å videreføre og videreutvikle det eksisterende nettverket. Koordinatoren skal sammen med en styringsgruppe ha ansvar for administrasjon av nettverket gjennom: Organisering av en seminarserie (jfr. dagens seminarrekke i regi av FEMM), som henvender seg til forskere, studenter, politikere og praktikere på feltet. Utvikling av nytt nettsted for FEMM-nettverket, med informasjon om arrangementer, samt formidling av artikler, papers, foredrag mm. Organisering av nettverksseminarer for aktive forskere fra hele landet Planlegging og arbeid for finansiering av en internasjonal konferanse våren 2009 som binder sammen de ulike delprosjektene og delnettverkene. Arbeid for finansiering av formidlingstjenester fra KILDEN - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kjønnsforskning i Norge og Gender in Norway.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:30