English version of this page
Avsluttet prosjekt

Nedgangen i norsk fruktbarhet: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for menns og kvinners valg om å få barn?

Prosjektperiode November 2017 - september 2018
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10267
Prosjektleder Sara Cools
bilde av puslespill

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Flere ulike mål tyder på at fruktbarheten er dalende i Norge. Kjente forklaringer er kvinners økte utdanning og yrkesdeltakelse, som øker betydningen av karriere for kvinner. Kvinners styrkede stilling på arbeidsmarkedet har imidlertid gått parallelt med at menn har økt sin innsats i familien.

Menns involvering i barneoppdragelsen kan innebære at deres preferanser knyttet til å få barn både endres og gjør seg mer gjeldende. En tilspissing av konflikten mellom tid på jobb og tid til barn for menn kan gjøre at de i større grad enn tidligere ønsker å begrense antallet barn de får.

Prosjekttilnærming

I dette prosjektet har vi gjort to delanalyser. I den første undersøkte vi nærmere den relative betydningen av menns og kvinners stilling på arbeidsmarkedet i fruktbarhetsbeslutninger. I den andre delanalysen gjorde vi bruk av spørreundersøkelser for å kartlegge betydningen av økonomisk sikkerhet i valg om å få barn.

Prosjektet var også en del av CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

Publikasjoner

Cools, Sara & Strøm, Marte (2018). Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:13.

Nyheter

Vil deltidsarbeid gi oss flere barn?, 4. september 2018

Ny rapport om arbeidsliv og familieliv, 3. september 2018

Deltakere

Sara Cools Ph.d. Forsker I 984 96 736 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker II 408 85 333 Send e-post
Emneord: Likestilling, Arbeid, Velferd
Publisert 7. nov. 2017 13:23 - Sist endret 25. sep. 2018 12:12