English version of this page
Avsluttet prosjekt

NAV som lærende organisasjon

Prosjektperiode Desember 2014 - mars 2015
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10102

Prosjektet har to siktemål: 

1) Framskaffe kunnskap om institusjonelle tiltak i NAV som har kompetanseutvikling som formål og oppsummere funn i forskningen som viser hvordan tiltakene bidrar til å gjøre NAV til en lærende organisasjon.

2) Foreslå tiltak som øker NAVs forutsetninger for å være en lærende organisasjon.

Del 1 vil basere seg på senere års norsk forskning på NAV.

Del 2 – Forslag til tiltak for å øke NAVs forutsetninger for å være en lærende organisasjon - vil  relatere seg til det som framkommer av styrker og svakheter i oppsummeringen av forskningen. Styrker og svakheter ved den eksisterende organisasjonen vil bli vurdert i lys av organisatoriske virkemidler og tiltak internt, og i forhold til samspillet med utdannings – og forskningssamfunnet.

Deltakere

Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Publisert 12. jan. 2015 12:56 - Sist endret 19. juni 2017 00:59