Avsluttet prosjekt

Multi-level citizenship in post-national European network societies - støtte til prosjektetablering

Prosjektperiode 2007 - 2008
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.071

Henv. Bernard Enjolras

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:28 - Sist endret 19. juni 2017 00:59