Avsluttet prosjekt

Mobilitet og relativ lønn

Prosjektperiode 1997 - 2000
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 411.071

Prosjektet har to hovedfokus: sammenhengen mellom mobilitet og konjunkturendringer, og sammenhengen mellom mobilitet og kjønnssegregering. Aktivitetsnivået i privat sektor svinger mer enn aktivitetsnivået i offentlig sektor. På denne måten fungerer offent-lig sektor som en «buffer» i arbeidsmarkedet. I den første delen av prosjektet analyserer vi hvilke konsekvenser forskjellene i kon-junk-turer har for mobiliteten mellom sektorene.

Norsk arbeidsmarked er relativt kjønnssegregert. Spørsmålet vi forsøker å besvare i den andre delen av prosjektet er om mobiliteten mellom sektorene bidrar til å svekke eller forsterke kjønnsegregeringen på arbeidsmarkedet, og om denne sammenhengen svekkes eller forsterkes med konjunkturene.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:27 - Sist endret 19. juni 2017 01:00