Avsluttet prosjekt

Migration in Europe

Prosjektperiode 2010 - 2012 (avsluttet)
Prosjektnr. 410.090

NORFACE er et internasjonalt prosjekt som tar for seg ulike samfunnsmessige konsekvenser av innvandring. NORFACE er et EU-finansiert samarbeidsprosjekt med University College London, Stockholm University, Aarhus School of Business, Humboldt University, the Finnish Institute of Labor, and University of British Columbia. Den norske delen av prosjektetet er koordinert av Frisch Senteret i Oslo, og er ledet av Bernt Bratsberg. Prosjektdeltaker på ISF er Erling Barth.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 13:23