English version of this page
Avsluttet prosjekt

Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

Prosjektperiode Juli 2016 - desember 2017
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10173
Prosjektleder Marte Strøm

Formål

Formålet med prosjektet var å kartlegge, analysere og finne virkninger av midlertidige ansettelser, med særlig henblikk på om den nye generelle adgangen til midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015 gir bedre tilgang til det ordinære arbeidsmarkedet for grupper med svak tilknytning til arbeidslivet.

Prosjektplan

Vi kartla omfanget og undersøkte konsekvensene av midlertidig ansettelse for videre arbeidsmarkedstilknytning for personer.

Videre øsnket vi også å undersøke hva som kjennetegner bedrifter som ansetter midlertidig og om dette har endret seg med lovendringen.

Perspektivene var viktige for å få et helhetlig bilde av virkninger av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Publikasjoner

Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:2.

Medieklipp

Forskningsrapport: Ny vikarregel gir ikke flere jobber, Marte Strøm, NRK, 15. februar 2018

Ingen gevinst av økt mulighet for midlertidige jobber, Marte Strøm, Dagsavisen, 15. februar 2018

Nyhetssak: Mer midlertidighet ga ikke flere jobber

Deltakere

Marte Strøm Ph.d. Forsker I 408 85 333 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 26. aug. 2016 13:47 - Sist endret 4. juli 2018 12:43