English version of this page
Pågående prosjekt

Menns forsørgerrolle – likestillingens blindsone?

Prosjektperiode Oktober 2021 - desember 2021
Prosjektnr. 10615
Prosjektleder Ragni Hege Kitterød

Industrisamfunnets mannlige forsørgermodell har vært under nedbygging. Kvinner har gått ut i yrkeslivet og menn deltar mer i det ulønnede familiearbeidet. Der er imidlertid fremdeles betydelige kjønnsforskjeller både i arbeidslivet og hjemme.

Det er bred enighet om at en nødvendig betingelse for økt likestilling er at menn bidrar mer i hus- og omsorgsarbeidet hjemme, men menns tradisjonelle rolle som økonomiske forsørgere har vært mindre tematisert i likestillingsdebatten.

Publikasjoner fra prosjektet

I dette prosjektet lager vi et notat der vi, basert på eksisterende forskning (hovedsakelig norsk), ser nærmere på endringer i menns forsørgerrolle og dens betydning i dag.

Industrisamfunnets mannlige forsørgermodell, der menn forsørget familien gjennom lønnsarbeid mens kvinner tok seg av hus og barn, har siden 1970-tallet vært under avvikling både som ideal og som praksis. I det norske samfunnet deltar nesten alle kvinner i arbeidslivet, også mens de har små barn, og menn bidrar mer i det ulønnede familiearbeidet, både husarbeidet og omsorgsarbeidet. Ulike forsørgerroller vil kunne påvirke menns og kvinners mulighetsrom, og bidra til å opprettholde kjønnsforskjeller i arbeidsliv og familie.

Med notatet løftes fram noen problemstillinger, analytiske perspektiver og empiriske utviklingstrekk knyttet til dette temaet. 

Les notatet i fulltekst her (brage.unit.no)

Deltakere

Anne Lise Ellingsæter Ph.d. Professor, bistilling 22855360 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling
Publisert 15. okt. 2021 09:49 - Sist endret 4. feb. 2022 09:01