Avsluttet prosjekt

Medias dekning av velferdsstaten

Prosjektperiode 2002 - 2003
Oppdragsgiver NOVA; Sosialdepartementet
Prosjektnr. 414.039

Mens velferdsstaten i mange andre land diskuteres i lys av økonomiske nedgangstider og statsfinansielle kriser, har oljerikdommen lagt et annet grunnlag for velferdspolitisk debatt i Norge. Hva gjør dette med debatten om den norske velferdsstaten? Hvordan har massemedienes dekning av den norske velferdsstaten utviklet seg? Prosjektet kartlegger fem norske riksavisers dekning av velferdspolitiske emner fra 1969 til 1999, ved hjelp av kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse. Undersøkelse tar utgangspunkt i forskningsdesignet fra Stefan Svallfors’ (1995) studie av velferdsstaten i svensk presse, slik at de norske funnene kan settes i et komparativt perspektiv. Prosjektet studerer pressedekningen på tre hovedfelter. For det første: hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? For det andre: hvilke vinklinger preger mediedekningen? Nærmere bestemt: hvilke motsetninger framstiller avisene som viktigst innenfor velferdspolitikken? For det tredje: hvem framstår som hovedrøst i artiklene om velferdspolitikken? Prosjektet tar særlig sikte på å kartlegge utviklingen over tid, men vil også komme inn på eventuelle forskjeller mellom avisene. Er avisene blitt mer like hverandre, som følge av journalistikkens avpolitisering og profesjonalisering?

Deltakere

Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:35 - Sist endret 19. juni 2017 01:00