English version of this page
Avsluttet prosjekt

Media Impact in the Public Service Sector

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Prosjektperiode 2014 - oktober 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10068
bilde av journalister og byråkrater

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjektbakgrunn

Til tross for den omfattende mediedekningen av velferdssektoren, er det med noen få unntak forsket svært lite på hvordan mediepress kan påvirke de interne prosessene i departementer og underliggende etater. For å øke forståelsen av samspillet mellom forvaltning og medier har vi i dette prosjektet studert forvaltningens mediearbeid i praksis gjennom feltarbeid, dybdeintervjuer, dokumentanalyse og spørreundersøkelser (i Norge og Nederland). 

Prosjekttilnærming

Media impact in the public service sector (MIPS) undersøkte hvordan mediepress og mediedekning virker inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater). Prosjektet kartla i hvilken grad departementer og direktorater tar opp i seg og bruker nyhetsmedienes logikk, fra nyhetenes fortellinger, formater og rytme, til mer grunnleggende endringer av institusjonell praksis og beslutningsprosesser.

Prosjektet har vært tverrfaglig (statsvitenskap og medievitenskap) og internasjonalt (forskere fra Norge, Nederland, Danmark og Tyskland). Det var finansiert gjennom Norges Forskningsråds VAM-program (2014-2017) og ledet av professor Tine Ustad Figenschou (OsloMet).

Sluttrapport

Media

Presentasjoner

Forskernes innlegg fra sluttseminaret 6. april:

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post

Publikasjoner

 • Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit; Thomas Schillemans & Kjersti Thorbjørnsrud (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration.
 • Tine Ustad Figenschou; Magnus Fredriksson; Josef Pallas & Heidi Houlberg Salomonsen (2020). Under the influence of politics: Mediatisation and politico-administrative systems in Scandinavia. Nordic Journal of Media Studies.  2, s 85- 96
 • Tine Ustad Figenschou (2019). Social bureaucracy? The integration of social media into government communication. Communications.  s 1- 22
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2018). Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies.  41, s 210- 232
 • Tine Ustad Figenschou (2017). Patient narratives: Health journalists’ reflections, dilemmas and criticism of a compelling journalistic tool, I: Nathalie Hyde-Clarke; Birgitte Kjos Fonn; Yngve Benestad Hågvar & Harald Hornmoen (red.),  Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52214-8.  Chapter 10.  s 235 - 256
 • Tine Ustad Figenschou; Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  22, s 411- 430

Se alle arbeider i Cristin

 • Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Christina Hoelgaard Stoltenberg (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristoffer Kolltveit; Rune Karlsen & Tine Ustad Figenschou (2020). Conceptualizing Communication Professionals in Public Bureaucracies: Ideal Types and Empirical Application.
 • Tine Ustad Figenschou (2018). Den haltende valsen: Kilder og journalister i et medielandskap i sterk endring,.
 • Tine Ustad Figenschou (2018). Sosialt byråkrati? Kommunikasjon i et hybrid medielandskap.
 • Kristoffer Kolltveit; Tine Ustad Figenschou & Rune Karlsen (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 •  (2018). Sluttrapport for forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-2018).
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Sosialt byråkrati?.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Helsebyråkratiets bevisste bruk av media.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Dual Personalization: Government communication in an emotional media landscape.
 • Tine Ustad Figenschou; Magnus Fredriksson; Josef Pallas & Heidi Houlberg (2017). Mediatization in translation – the Nordic experience.
 • Tine Ustad Figenschou (2017). Sosial byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling.
 • Tine Ustad Figenschou (2017). Public sector communications and NGOs.
 • Tine Ustad Figenschou; Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Social bureucracies? Government communication beyond the news logic.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Medier og offentlighet, Valg og demokrati
Publisert 2. sep. 2014 15:53 - Sist endret 3. feb. 2020 07:28