English version of this page
Pågående prosjekt

Media Impact in the Public Service Sector

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Prosjektperiode 2014 - oktober 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10068

Prosjektbakgrunn

Til tross for den omfattende mediedekningen av velferdssektoren, er det med noen få unntak forsket svært lite på hvordan mediepress kan påvirke de interne prosessene i departementer og underliggende etater. For å øke forståelsen av samspillet mellom forvaltning og medier studerer vi forvaltningens mediearbeid i praksis gjennom feltarbeid, dybdeintervjuer, dokumentanalyse og spørreundersøkelser (i Norge og Nederland). 

Prosjekttilnærming

Media impact in the public service sector (MIPS) undersøker hvordan mediepress og mediedekning virker inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater). Prosjektet skal kartlegge i hvilken grad departementer og direktorater tar opp i seg og bruker nyhetsmedienes logikk, fra nyhetenes fortellinger, formater og rytme, til mer grunnleggende endringer av institusjonell praksis og beslutningsprosesser.

Prosjektet er tverrfaglig (statsvitenskap og medievitenskap) og internasjonalt (forskere fra Norge, Nederland, Danmark og Tyskland). Det er finansiert gjennom Norges Forskningsråds VAM-program (2014-2017) og ledes av professor Tine Ustad Figenschou (OsloMet).

Sluttrapport

Media

Presentasjoner

Forskernes innlegg fra sluttseminaret 6. april:

Mer informasjon

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling 916 88 219 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker II 951 09 236 Send e-post

Publikasjoner

 • Tine Ustad Figenschou (2017). Patient narratives: Health journalists’ reflections, dilemmas and criticism of a compelling journalistic tool, I: Harald Hornmoen; Nathalie Hyde-Clarke; Birgitte Kjos Fonn & Yngve Benestad Hågvar (red.),  Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52214-8.  Chapter 10.  s 235 - 256
 • Tine Ustad Figenschou; Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  22, s 411- 430

Se alle arbeider i Cristin

 • Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Christina Hoelgaard Stoltenberg (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Sosialt byråkrati?.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Helsebyråkratiets bevisste bruk av media.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Dual Personalization: Government communication in an emotional media landscape.
 • Tine Ustad Figenschou; Magnus Fredriksson; Josef Pallas & Heidi Houlberg (2017). Mediatization in translation – the Nordic experience.
 • Tine Ustad Figenschou (2017). Sosial byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling.
 • Tine Ustad Figenschou (2017). Public sector communications and NGOs.
 • Tine Ustad Figenschou; Rune Karlsen; Kristoffer Kolltveit & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Tine Ustad Figenschou & Kjersti Thorbjørnsrud (2017). Social bureucracies? Government communication beyond the news logic.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Digitalisering, Valg og demokrati
Publisert 2. sep. 2014 15:53 - Sist endret 4. juli 2018 13:47