English version of this page
Avsluttet prosjekt

Media Impact in the Public Service Sector

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Prosjektperiode 2014 - oktober 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10068
bilde av journalister og byråkrater

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjektbakgrunn

Til tross for den omfattende mediedekningen av velferdssektoren, er det med noen få unntak forsket svært lite på hvordan mediepress kan påvirke de interne prosessene i departementer og underliggende etater. For å øke forståelsen av samspillet mellom forvaltning og medier har vi i dette prosjektet studert forvaltningens mediearbeid i praksis gjennom feltarbeid, dybdeintervjuer, dokumentanalyse og spørreundersøkelser (i Norge og Nederland). 

Prosjekttilnærming

Media impact in the public service sector (MIPS) undersøkte hvordan mediepress og mediedekning virker inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater). Prosjektet kartla i hvilken grad departementer og direktorater tar opp i seg og bruker nyhetsmedienes logikk, fra nyhetenes fortellinger, formater og rytme, til mer grunnleggende endringer av institusjonell praksis og beslutningsprosesser.

Prosjektet har vært tverrfaglig (statsvitenskap og medievitenskap) og internasjonalt (forskere fra Norge, Nederland, Danmark og Tyskland). Det var finansiert gjennom Norges Forskningsråds VAM-program (2014-2017) og ledet av professor Tine Ustad Figenschou (OsloMet).

Sluttrapport

Media

Presentasjoner

Forskernes innlegg fra sluttseminaret 6. april:

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post

Publikasjoner

 • Figenschou, Tine Ustad; Fredriksson, Magnus; Pallas, Josef & Houlberg Salomonsen, Heidi (2020). Under the influence of politics: Mediatisation and politico-administrative systems in Scandinavia. Nordic Journal of Media Studies. 2(1), s. 85–96. doi: 10.2478/njms-2020-0008.
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration. Fulltekst i vitenarkiv
 • Figenschou, Tine Ustad (2019). Social bureaucracy? The integration of social media into government communication. Communications. s. 1–22. doi: 10.1515/commun-2019-2074.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies. 41(2), s. 210–232. doi: 10.1111/1467-9477.12117.
 • Figenschou, Tine Ustad (2017). Patient narratives: Health journalists’ reflections, dilemmas and criticism of a compelling journalistic tool. I Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie & Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Cappelen Damm Akademisk. s. 235–256. doi: 10.23865/noasp.28.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics. 22(4), s. 411–430. doi: 10.1177/1940161217720772. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Figenschou, Tine Ustad; Fredriksson, Magnus; Kolltveit, Kristoffer & Pallas, Josef (2021). Public Bureaucracies. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 325–345. doi: %2010.48335/9789188855299-16.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2020). Conceptualizing Communication Professionals in Public Bureaucracies: Ideal Types and Empirical Application.
 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad & Karlsen, Rune (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 • Figenschou, Tine Ustad (2018). Den haltende valsen: Kilder og journalister i et medielandskap i sterk endring, .
 • Figenschou, Tine Ustad (2018). Sosialt byråkrati? Kommunikasjon i et hybrid medielandskap .
 • Figenschou, Tine Ustad (2018). Sluttrapport for forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-2018).
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Dual Personalization: Government communication in an emotional media landscape.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Helsebyråkratiets bevisste bruk av media.
 • Figenschou, Tine Ustad (2017). Sosial byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Social bureucracies? Government communication beyond the news logic.
 • Figenschou, Tine Ustad (2017). Public sector communications and NGOs.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Sosialt byråkrati?
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredriksson, Magnus; Pallas, Josef & Houlberg, Heidi (2017). Mediatization in translation – the Nordic experience.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Medier og offentlighet, Valg og demokrati
Publisert 2. sep. 2014 15:53 - Sist endret 3. feb. 2020 07:28