Avsluttet prosjekt

Medfølgende barn på asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak

Prosjektperiode 2010 - 2010
Prosjektnr. 415.131

Formålet med prosjektet er å bidra til en kvalifisert drøfting av a) strukturelle rammer på mottak og organisering av tiltak i lokalsamfunnet b) utvikling av sosiale nettverk og tilegnelse av relevant kompetanse innvirker på barnets evne til å mestre egen livssituasjon. Studien vil ha tre komponenter: en kunnskapsgjennomgang av relevante studier i Norden, en kartleggingsstudie til alle ordinære asylmottak for tiltak som er rettet mot barn og en intervjuundersøkelse ved to mottak.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 09:19