English version of this page
Avsluttet prosjekt

Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market:New Understanding and Political Solution

Prosjektperiode 2011 - 2015
Oppdragsgiver NFR v/UIO
Prosjektnr. 410.092

Diskriminering i arbeidsmarkedet skjer når personer med like kvalifikasjoner blir behandlet ulikt. Dette prosjektet har som  hovedmålsetting å analysere om innvandrere blir diskriminert i det norske arbeidsmarkedet, og hvis ja; i hvilke deler av arbeidsmarkedet. Vi vil benytte ulike metodiske innfallsvinkler for å svare på disse spørsmålene.

Til sammen vil vi bidra til å øke forståelsen av omfang og årsaker til diskriminering på det norske arbeidsmarkedet. Våre viktigste avhengige variabler vil være tilgang til jobber, sysselsetting og lønnsforskjeller.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Publisert 18. okt. 2011 14:56 - Sist endret 19. juni 2017 00:58