English version of this page
Pågående prosjekt

Power, Structure and Technology (PST)

Makt, struktur og teknologi prosjektet undersøker muligheter og utfordringer for arbeidsmarkedet.

Prosjektperiode 2019 - 2023
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10353 / NFR: 295914
Prosjektleder Harald Dale-Olsen
Tannhjul som illustrerer ledd i business med teknologi

Bilde: Gerd Altmann/Pixabay 

Prosjektbakgrunn

Teknologiske endringer, for eksempel innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IK), roboter, og offentlig politikk påvirker bedrifters tilpasningsmuligheter, og de påvirker deres beslutninger om hvordan, hvor, når og hva som skal produseres. I mange land blir slike beslutninger tatt i samspill med arbeidstakerorganisasjoner.

Om PST

Prosjektet Power, Structure and technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market, fokuserer på hvordan teknologi endrer hva et foretak og en arbeidsplass er. Vi trekker inn innsikt fra økonomi, statsvitenskap, sosiologi og «industrial relations», og gjennomfører empiriske analyser om digitalisering påvirker grensene og strukturen til et foretak og om det flytter balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og hvordan dette skjer.

Prosjekttilnærming

For det første ser vi på hvordan teknologisk endring, slik som digitalisering, kan påvirke foretak på deres struktur og arbeidsplasser, med spesifikk fokus på at virksomheter ikke er like. Et viktig aspekt her er graden av organisering i foretaket eller i sektoren. Nøkkelord er teknologi, investeringer, super-foretak, samt samspillet med fagforeninger og forhandlinger.

For det andre ser vi nærmere på hva endringer i loven om midlertidig arbeidskraft og endringer i forekomsten av såkalt domestisk «out-sourcing», medfører når det gjelder ulikhet på arbeidsplassen og i arbeidslivet generelt. Disse endringene kan få stor betydning for forskjeller i utfall langs dimensjoner som etnisitet, klasse og kjønn.

For det tredje ser vi på konsekvensene av å flytte deler av produksjonen utenlands, være seg om det er tilknyttet vare- eller serviceproduksjon. Vi ser ikke bare på lønnsvekst og sysselsettingsendringer innen foretaket, men også konsekvenser over tid for den enkelte i form av lønnsvekst og sysselsetting.

Personvern

Prosjektet er godkjent av vårt personvernombud SIKT. Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). 

Dette prosjektet mottar data fra ulike offentlige registre fra SSB. Forskerne mottar ikke opplysninger som direkte identifiserer deg, slik som navn, personnummer, postadresser eller lignende. Dersom du mener at prosjektet, for eksempel i sine publikasjoner, likevel identifiserer deg, kan du klage på dette til personvernombudet. Personvernombudet vil bistå deg og eventuelt sørge for endringer i samarbeid med prosjektleder. For spørsmål om behandling av personvernopplysninger i dette prosjektet, kontakt vårt personvernombud - (referanse 621169).

Du kan lese mer om Dine rettigheter i vår personvernerklæring. Se også Personvern og etikk i vår forskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker I Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Ines Wagner Forsker I Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no
Alex Bryson
Virginia Doellgast
Thomas Haipeter
Ari Hyytinen
Mika Maliranta

Publikasjoner

  • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2021). Union effects on product and technological innovation. Research in Labor Economics. 49, s. 41–65. doi: 10.1108/S0147-912120210000049002. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dale-Olsen, Harald (2021). Do unions contribute to creative destruction? PLOS ONE. 16(12), s. 1–23. doi: 10.1371/journal.pone.0261212. Fulltekst i vitenarkiv
  • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? Søkelys på arbeidslivet. 37, s. 109–123. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07.

Se alle arbeider i Cristin

  • Dale-Olsen, Harald (2021). Firms’ Markups, Trade Strategies and Pay Policies .

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid
Publisert 19. feb. 2020 10:02 - Sist endret 31. jan. 2022 15:38