English version of this page
Pågående prosjekt

Power, Structure and Technology (PST)

Makt, struktur og teknologi prosjektet undersøker muligheter og utfordringer for arbeidsmarkedet.

Prosjektperiode 2019 - 2023
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10353 / NFR: 295914
Prosjektleder Harald Dale-Olsen
Tannhjul som illustrerer ledd i business med teknologi

Bilde: Gerd Altmann/Pixabay 

Prosjektbakgrunn

Teknologiske endringer, for eksempel innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IK), roboter, og offentlig politikk påvirker bedrifters tilpasningsmuligheter, og de påvirker deres beslutninger om hvordan, hvor, når og hva som skal produseres. I mange land blir slike beslutninger tatt i samspill med arbeidstakerorganisasjoner.

Om PST

Prosjektet Power, Structure and technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market, fokuserer på hvordan teknologi endrer hva et foretak og en arbeidsplass er. Vi trekker inn innsikt fra økonomi, statsvitenskap, sosiologi og «industrial relations», og gjennomfører empiriske analyser om digitalisering påvirker grensene og strukturen til et foretak og om det flytter balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og hvordan dette skjer.

Prosjekttilnærming

For det første ser vi på hvordan teknologisk endring, slik som digitalisering, kan påvirke foretak på deres struktur og arbeidsplasser, med spesifikk fokus på at virksomheter ikke er like. Et viktig aspekt her er graden av organisering i foretaket eller i sektoren. Nøkkelord er teknologi, investeringer, super-foretak, samt samspillet med fagforeninger og forhandlinger.

For det andre ser vi nærmere på hva endringer i loven om midlertidig arbeidskraft og endringer i forekomsten av såkalt domestisk «out-sourcing», medfører når det gjelder ulikhet på arbeidsplassen og i arbeidslivet generelt. Disse endringene kan få stor betydning for forskjeller i utfall langs dimensjoner som etnisitet, klasse og kjønn.

For det tredje ser vi på konsekvensene av å flytte deler av produksjonen utenlands, være seg om det er tilknyttet vare- eller serviceproduksjon. Vi ser ikke bare på lønnsvekst og sysselsettingsendringer innen foretaket, men også konsekvenser over tid for den enkelte i form av lønnsvekst og sysselsetting.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Kristine von Simson Forsker II Ph.d. 997 00 073 kristine.von.simson@samfunnsforskning.no
Ines Wagner Forsker II Ph.d. 907 82 170 ines.wagner@samfunnsforskning.no
Alex Bryson
Virginia Doellgast
Thomas Haipeter
Ari Hyytinen
Mika Maliranta
Emneord: Arbeid
Publisert 19. feb. 2020 10:02 - Sist endret 18. juni 2020 12:48