Avsluttet prosjekt

Makt og kommunikasjon

Prosjektperiode 2012 - 2013
Oppdragsgiver FRIHUMSAM
Prosjektnr. 414 060

I løpet av de to siste tiårene har det vært en vekst i antallet kommunikasjonsrådgivere i både privat og offentlig sektor. Kommunikasjonstrådgivning synes å ha fått en økende betydning i samfunns- og arbeidsliv og kommunikasjonsrådgivere har fått økt innflytelse.

I dette prosjektet skal vi dels undersøke hvilke trekk ved utviklingen i samfunnet som kan forklare at kommunikasjonsbransjen har fått økt betydning og innflytelse. Dels skal vi kartlegge hva forutsetningene er for at de enkelte kommunikasjonsrådgivere og – direktører skal ha gjennomslag eller innflytelse overfor sine respektive arbeidsgivere eller klienter. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Norsk kommunikasjonsforening og i samarbeid med Proba samfunnsanalyse.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 23. okt. 2012 12:42 - Sist endret 19. juni 2017 00:58