Avsluttet prosjekt

Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Prosjektperiode 2001 - 2001
Oppdragsgiver Maktutredningen
Prosjektnr. 418.004

Hva slags maktforhold som råder mellom innvandrere og etniske nordmenn, eller mellom grupper av innvandrere, er foreløpig lite studert. ISFs forskere vil bidra med en bok om temaet, bygd opp omkring tre områder: Makt til å kontrollere territoriet gjennom grensekontroll. Videre, maktrelasjoner i et flerkulturelt samfunn, med særlig vekt på konflikten mellom humanitære verdier og realpolitiske løsninger. Dessuten vil innvandrereliter bli undersøk spesielt. Det er en tendens til at innvandrere betraktes som avmektige, mens de som har oppnådd betydelige posisjoner i det norske samfunnet lett blir oversett.

I tillegg til dette spesifikke prosjektet vil det på ISF bli arbeidet med mindre studier om betydningen av kultur, estetiske former, og identitet for utøvelse av makt.

Deltakere

Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Publisert 23. juni 2008 14:19 - Sist endret 19. juni 2017 01:00