Avsluttet prosjekt

Lønnsutvikling for kvinner og menn i fengselsvesenet og kriminalomsorgen

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Kriminalomsorgens utdanningssenter
Prosjektnr. 410.048

Dette prosjektet beskriver mulige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor fengselsvesenet og kriminalomsorgen med fokus på tre problemstillinger:

Det første er en analyse av bruttolønnsforskjeller mellom kvinner og menn i fengselsvesenet og kriminalomsorgen. Det betyr at vi sammenlignet utvikling i den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn uten kontroll for observerte forskjeller mellom kvinner og menn.

Det andre er en analyse av netto lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor i fengselsvesenet og kriminalomsorgen. Kvinner og menn kan være forskjellige med hensyn til observerte kjennetegn som påvirker lønn. Det kan være utdanning, alder, arbeidstid, sivil status, bosted, antall barn, osv. Ved å kontrollere for variasjon i slike kjennetegn får vi sammenlignet lønnsnivåene til kvinner og menn som er relativt like (eller likere) med hensyn til generell kompetanse, geografisk lokalisering og arbeidsmarkedsatferd.

Det tredje er en analyse av opprykksannsynligheter for kvinner og menn. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn kan oppstå innen eller mellom stillinger. Ved hjelp av informasjon om stillinger kan vi svare om kjønnsforskjeller i opprykkssannsynligheter er viktige for å forklare lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:48 - Sist endret 19. juni 2017 01:00