Avsluttet prosjekt

Lønnsutvikling for funksjonærgrupper i privat og offentlig sektor

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Norsk tjenestemannslag
Prosjektnr. 410.040

Prosjektet tar sikte på å sammenlikne lønnsutviklingen for sammenliknbare funksjonærgrupper i privat og offentlig sektor i perioden 1997-2001. Det finnes ikke identiske yrkeskoder på tvers av sektorene i Norge, og funksjonærgruppene vil bli definert ut fra to kriterier: Det ene er yrkeskodene. Den andre er utdanningsnivå og fagfelt. Det betyr at vi konstruerer grupper som er rimelig sammenliknbare på tvers av sektor med hensyn på arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav. Yrkesgruppene vil bli definert med utgangspunkt i kontor- og saksbehandlerstillinger i offentlig sektor, som så vil bli forsøkt "matchet" med tilsvarende grupper i private virksomheter.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:38 - Sist endret 19. juni 2017 01:00