Avsluttet prosjekt

Lønnsutvikling for forskere i offentlig sektor

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Norsk Forskerforbund
Prosjektnr. 410.035

I dette prosjektet analyseres lønnsutviklingen for forskere og undervisnings-personell innen den offentlige universitets- og høyskolesektoren i Norge, fra 1997 og fremover. Hensikten er å beskrive hvordan det gjennomsnittlige lønnsnivået og skjevheten (spredningen) i lønnsfordelingen har utviklet seg for denne gruppen sammenlignet med tilsvarende utdannings- og stillings-grupper innen privat sektor, og innenfor andre deler av det offentlige. Tilsva-rende grupper blir i denne sammenheng definert som arbeidstakere med samme utdanningsnivå, fagområde og stillingstype.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 23. juni 2008 13:15 - Sist endret 19. juni 2017 00:59