English version of this page
Avsluttet prosjekt

Lønnsutvikling for forskere i det norske arbeidsmarkedet, 2004-2014

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Forskerforbundet
Prosjektnr. 10189

ISF gjennomførte en analyse av lønnsutvikling for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Analysen fulgte opp ISF-rapporten Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere, 1997-2003 ved å gjøre tilsvarende undersøkelse for perioden 2004 til 2014. 

Se også:

Deltakere

Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II 930 41 655 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Emneord: Arbeid
Publisert 6. okt. 2016 09:51 - Sist endret 19. juni 2017 00:58