Avsluttet prosjekt

Lønnsutvikling for administrativt ansatte i staten

Prosjektperiode 2003 - 2003
Oppdragsgiver Norsk Forskerforbund
Prosjektnr. 410.034

Formålet med prosjektet er å analysere lønnsutviklingen for administrativt ansatte med høyere grads utdanning i universitets- og høyskolesystemet i staten. Analyseperioden vil være 1990-2001.

- Analyser av den generelle lønnsutviklingen for gruppen med administrativt ansatte med høyere grads utdanning i universitets- og høyskolesystemet i staten i perioden 1990-2002.

- Analyser av den relative lønnsutviklingen for den ovennenvte gruppen sammenlignet med vitenskapelige ansatte i den samme perioden.

- I analysene vil vi ta hensyn til at deler av lønnsutviklingen og lønnsforskjellene mellom grupper kan forklares med at sammensetningen innenfor gruppene endres over tid. Ved bruk av multivariat regresjonsanalyse på individnivå vil vi kontrollere for slike defekter.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 23. juni 2008 13:14 - Sist endret 19. juni 2017 01:00