Avsluttet prosjekt

Lønnsstrukturen i privat og offentlig sektor

Prosjektperiode 2002 - 2003
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.033

Prosjektet tar sikte på å bruke data fra Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk til å studere lønnsstrukturen i Norge. Formålet er å sammenligne lønnsstrukturen i privat og offentlig sektor, med særlig vekt på detaljerte nærings-, utdannings- og yrkesopplysninger. Prosjektet vil spesielt ta for seg betydningen av stillingssegregering for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, samt se nærmere på lønnsspredningen innenfor samme stillingskoder i privat sektor.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:37 - Sist endret 19. juni 2017 00:59