Avsluttet prosjekt

Lønnsforskjeller og forhandlingssystem i Staten

Prosjektperiode 1993 - 2004
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 411.014

Prosjektet studerer sammenhengen mellom lønns- og forhandlings- systemene og lønnsforskjeller innen staten. Hva er konsekvensene av økt vekt på lokal lønnspolitikk i staten? Prosjektet fokuserer særlig på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, men tar også for seg lønnsforskjeller langs en rekke andre dimensjoner, blant annet avkastingen av utdanning og lønnsforskjeller mellom etater i staten. Prosjektet benytter både intervjuer og data fra Statens sentrale tjenestemannsregister.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:27 - Sist endret 19. juni 2017 01:00