Avsluttet prosjekt

Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper

Prosjektperiode 2001 - 2002
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.023

Prosjektet har til formål å sammenlikne lønnsnivåer mellom land for ulike utdanningsgrupper. Vi benytter i hovedsak European Community Household Panel for å estimere sammenlignbare lønnsnivåer for EU landene samt Norge. Arbeidstakerne er delt opp i tre grupper etter utdanning, og vi sammenligner både netto- og brutto lønn og foretar korreksjoner etter både nominelle valutakurser og etter kjøpekraftskorrigering. Mulighetene for fremtidig oppdatering vurderes.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:27 - Sist endret 19. juni 2017 00:58