Avsluttet prosjekt

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

1970-2000
Prosjektperiode 2002 - 2002
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.027

Vi har god kjennskap til utviklingen i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn for perioden fra 1980 fram til midten av 90-tallet. For årene før 1980 vet vi imidlertid mindre. For perioden mellom 1995 og 2000 vet vi enda mindre. Det er behov for analyser som trekker linjer både bakover i tid og fremover mot nåtiden. Formålet med denne analysen er å benytte inntektsundersøkelsene fra 1970-tallet og den siste tilgjengelige Levekårsundersøkelsen fra 2000 til å få en bedre oversikt over lønnsforskjellene mellom kvinner og menn over tid.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:32 - Sist endret 19. juni 2017 00:58