English version of this page
Pågående prosjekt

Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004-2019

I dette prosjektet analyserer vi lønnsutviklingen for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Prosjektperiode Januar 2021 - juni 2021
Oppdragsgiver Forskerforbundet
Prosjektnr. 10556
Prosjektleder Janis Umblijs
Fem tårn med penger som stiger

Vi oppdaterer og utvider analysene fra rapporten «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014» med nye årganger fra 2015 til 2019.

Hovedmålsettingen med forrige rapporten var å analysere lønns- og karriereutvikling for forskere på tvers av sektorer, og sammenligne med andre grupper som har utdanning på samme nivå. I tillegg til oppdatering av analysene i den forrige rapporten vektlegger vi i dette prosjektet følgende dimensjoner:

  • kjønn
  • etnisitet
  • distinksjon mellom privat og offentlig virksomheter

Prosjektet undersøker også høyt utdannedes lønnsprofiler over karrieren basert på datamaterialet fra 2015-2019. Vi skiller mellom ulike grupper basert på dimensjonene nevnt over. En slik analyse gir en nyttig kartlegging av ulike karriereprofiler basert på et tverrsnitt.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 22. jan. 2021 13:02 - Sist endret 22. jan. 2021 13:38