English version of this page
Avsluttet prosjekt

Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004-2019

I dette prosjektet analyserer vi lønnsutviklingen for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Prosjektperiode Januar 2021 - juni 2021
Oppdragsgiver Forskerforbundet
Prosjektnr. 10556
Prosjektleder Janis Umblijs
Fem tårn med penger som stiger

Vi oppdaterer og utvider analysene fra rapporten «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014» med nye årganger fra 2015 til 2019.

Hovedmålsettingen med forrige rapporten var å analysere lønns- og karriereutvikling for forskere på tvers av sektorer, og sammenligne med andre grupper som har utdanning på samme nivå. I tillegg til oppdatering av analysene i den forrige rapporten vektlegger vi i dette prosjektet følgende dimensjoner:

  • kjønn
  • etnisitet
  • distinksjon mellom privat og offentlig virksomheter

Prosjektet undersøker også høyt utdannedes lønnsprofiler over karrieren basert på datamaterialet fra 2015-2019. Vi skiller mellom ulike grupper basert på dimensjonene nevnt over. En slik analyse gir en nyttig kartlegging av ulike karriereprofiler basert på et tverrsnitt.

Resultater

Personvern

ISF har ansvar for at prosjektet behandler personopplysninger i henhold til personvernbestemmelsene. Sikt-referanse er 55033. Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektets behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt eksterne personvernombud i Sikt.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post

Utvalgte publikasjoner

Rapport

Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019
Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje; Røed, Marianne (2021)

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 22. jan. 2021 13:02 - Sist endret 23. juni 2022 14:31