Avsluttet prosjekt

Lønn, yrke og segregering

Prosjektperiode 2004 - 2005
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.049

Et hovedformål med prosjektet er å ta i bruk individdata fra lønnsstatistikken for å studere lønnsstrukturen i Norge. Prosjektet tar for seg lønnsstrukturen i både privat og offentlig sektor, med vekt på lønnspremien for kompetanse i de to sektorene. Prosjektet har tre fokus.

For det første beskrives den lønnsmessige avkastningen av ulike former for kompetanse i de to sektorene.

For det andre tas spesielt opp ansiennitetsprofiler i de to sektorene.

For det tredje beregnes bidraget fra ulike deler av lønnsstrukturen til generell ulikhet i arbeidsmarkedet. Vi ser spesielt på sammenhengen mellom sektorvalg og lønnsstrukturen, denne sammenhengen går to veier: lønnsstrukturen påvirker sektorvalg og sektorvalg påvirker vår måling av lønnsstrukturen. Prosjektet gjennomføres i 2004 og 2005.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:49 - Sist endret 19. juni 2017 00:59