English version of this page
Avsluttet prosjekt

Lokaldemokratiundersøkelsen 2015-2017

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 10103
Prosjektleder Jo Saglie

Prosjektformål

Prosjektet har bidratt til kunnskap om lokalvalget i valget 2015 spesielt, og om lokaldemokratiets virkemåte og legitimitet generelt. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret, og var en videreføring av tilsvarende undersøkelser som er gjennomført ved hvert valg siden 1995.

Prosjekttilnærming

Prosjektet gjennomførte en velgerundersøkelse, som sammen med tidligere undersøkelser kartla utviklingstrekk over tid. I 2015 gjennomførte prosjektet for første gang også en spørreundersøkelse med gjentatte målinger i løpet av valgkampen.

Dessuten ble det gjennomført, for første gang i Norge, et eksperiment hvor formålet er å undersøke effekten av tiltak som skal øke valgdeltakelsen. Disse datakildene ble brukt til å studere følgende tema: Stemmegivning, valgdeltakelse, lokale partisystemer, kommunen som politisk arena, 'utfallsdemokrati', partienes rolle i lokalpolitikken, kommunereform, eldres deltakelse og representasjon i lokalpolitikken, valgkamp og medier, samt tiltak for økt valgdeltakelse.

Publikasjoner

Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (red.) (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  334 s.

Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2016). Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:12.

Medietreff og nyheter

Nyhet: Lokalvalget 2015, fra lanseringsseminaret for boken Lokalvalget 2015

Nyhet: 14 prosent stemmer ikke, i Kommunal Rapport

Radioinnslag: Holdninger til kommunesammenslåing, Jan Erling Klausen på politisk kvarter, NRK Radio

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Tor Bjørklund Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no
Lawrence E. Rose Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Arne Christensen
Bjarte Folkestad
Hilmar Langhelle Mjelde
Jan Erling Klausen
Jacob Aars
Sveinung Arnesen
Richard Matland
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 9. apr. 2015 08:46 - Sist endret 31. mai 2018 14:48