Avsluttet prosjekt

Lokal valgdeltakelse

Prosjektperiode 2000 - 2001
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.035

Prosjektet er en forlengelse av Lokalvalgsprosjektet 1999 og tar sikte på en bred analyse av årsakene til den lave valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg. Prosjektet inkluderer forskere ved ISF og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I tillegg deltar en forsker fra Kommunenes Sentralforbund. Deltakelsen ved lokalvalgene har lenge vært en kilde til politisk bekymring. I senere års lokalvalg var deltakelsen lavere enn noen gang tidligere. Samtidig er det ganske klart at bildet ikke er entydig, det finnes betydelige variasjoner mellom kommuner og kommunetyper og mellom ulike velgergrupper. Med utgangspunkt i Lokalvalgsundersøkelsen 1999 ønsker man å gjennomføre en analyse som både omfatter grundige kartlegginger av ulike aspekter ved valgdeltakelsen og tester mulige forklaringer på de empiriske variasjonene som blir observert.

Deltakere

Tor Bjørklund Dr. philos. Tilknyttet forsker 408 99 922 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:59