Avsluttet prosjekt

Litteraturstudie om pensjon og helse

Prosjektperiode 2013 - 2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.079

Pensjonssystemer og helserelaterte forhold - en kunnskapsoversikt

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og inngår som et ledd i evalueringen av pensjonsreformen.Vi vil i denne kunnskapsoversikten gå igjennom foreliggende norsk, nordisk og internasjonal litteratur som belyser ulike sider ved samspillet mellom pensjonssystem og helse. Oversikten vil bli organisert i tre temabolker: I den første bolken ser vi på forskning der helse figurerer somuavhengig variabelog som en av flere faktorer som påvirker pensjoneringsadferden. I den andre bolken tar vi opp studier der årsakspilen er snudd slik at helse figurer somavhengig variabelog interessen er knyttet til å avdekke mulige helsemessige konsekvenser av pensjonssystemets innretning. I den tredje bolken ser vi på studier som kan belyse hvilke konsekvenser sosial ulikhet i helse og forventet levealder har for pensjonssystemets fordelingsvirkninger.

Deltakere

Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Axel West Pedersen
Publisert 14. mars 2013 11:16 - Sist endret 19. juni 2017 01:00