Avsluttet prosjekt

Likestillingspolitikk og kjønnsretorikk

Prosjektperiode 2001 - 2003
Oppdragsgiver Maktutredningen
Prosjektnr. 418.009

Prosjektet tar utgangspunkt i statsfeminismen som politisk styringsprosjekt. Med data fra makutredningens elitesurvey vil vi undersøke statsfeminismens gjennomslagskraft som sk stort kompromiss – “det kjønnspolitiske kompromisset”. Begrepet må vi nok bruke tid på å klargjøre, men i utgangspunktet tenker vi oss et “kompromiss” på linje med andre velkjente elite-kompromisser i norsk politikk; som for eksempel det inntektspolitiske, det distriktspolitiske, det sikkerhetspolitiske etc. Dette vil vi da diskutere med grunnlag i en serie spørsmål i elitesurveyen som alle tar opp sentrale ideer/målsettinger/ tiltak i den offentlige likestillingspolitikken, der intervjupersonene skal markere grader av tilslutning til / motstand mot slike ideer/ målsettinger/ tiltak.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:12 - Sist endret 19. juni 2017 00:59