English version of this page
Pågående prosjekt

Likestilling i næringslivet

Prosjektperiode Mars 2019 - mars 2022
Prosjektnr. 10414
Prosjektleder Sigtona Halrynjo

Bakgrunn: Manglende likestilling i næringslivet

Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden. Likevel er kjønnsforskjellen betydelig i toppen av næringslivet. Til tross for flere tiår med en rekke programmer for å styrke mangfold og kjønnsbalanse i bedrifter, går utviklingen svært sakte. Kvinner utgjør 22 prosent av toppledergruppene i Norge, og bare 10 prosent av de største selskapene i Norge har en kvinnelig administrerende direktør. Videre er kvinner sterkt underrepresentert i operasjonelle stillinger med resultatansvar (Institutt for samfunnsforskning, 2018. CORE Topplederbarometer).

Eksisterende tiltak og programmer for å styrke mangfold og kjønnsbalanse i bedrifter er i liten grad forskningsbaserte og ikke systematisk gjennomgått når det gjelder resultater. Et annet problem er at tiltak og programmer ikke nødvendigvis er nært knyttet til relevante karriereløp og selskapenes strategier for rekruttering, forfremmelse og etterfølgelsesplanlegging. Videre mangler selskapene data for å følge opp utviklingen i kjønnsbalanse.

Prosjekttilnærming: Identifisere utfordringer og løsninger

For å identifisere sentrale utfordringer og eksisterende og potensielle tiltak, vil prosjektet ha følgende satsningsområder:

  1. Veien mot toppen: Identifisere ideelle karriereløp og undersøke hva slags bakgrunn, posisjoner og karriereveier som fører til toppen inkludert skjæringsfeltet mellom karrierebygging og familiebygging
  2. Betydningen av operasjonelt ansvar / resultatansvar: Undersøke faktiske karriereløp, inkludert operasjonelle (linje) posisjoner versus støtteposisjoner (stab).
  3. Tiltak som virker? Dokumentere eksisterende og potensielle tiltak for å øke kjønnsbalansen i bedrifter, globalt og lokalt.

Utfyllende informasjon

Se utfyllende informasjon på den engelske prosjektnettsiden.

Dette prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Se også verktøyet Equality Check (equalitycheck.it).

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen Master Vitenskapelig assistent 980 17 240 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 11. juli 2019 14:25 - Sist endret 12. juli 2019 11:10