Likestilling i næringslivet

Det er betydelige kjønnsforskjeller i toppen av norsk næringsliv. Hva kjennetegner de som når helt til topps i karrierestigen? Hvor avgjørende er det å ha resultatansvar for karrieren til kvinner og menn? Og hvilke tiltak er det som faktisk virker for å oppnå kjønnsbalanse? Det forsker vi på i prosjektet Likestilling i næringslivet: Status, utfordringer og løsninger.

Publikasjoner

Her vil du få informasjon om publikasjoner og forskningsfunn.

Fant ingen resultater i Cristin

Prosjektperiode
2019 - 2022
Oppdragsgiver
Equality Check
Prosjektnr.
10414
Prosjektleder
Sigtona Halrynjo
Status
Pågående