English version of this page
Avsluttet prosjekt

Likelønnsrapport

Dette prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektperiode Februar 2019 - august 2019
Oppdragsgiver Fellesorganisasjonen (FO)
Prosjektnr. 10385
Prosjektleder Ines Wagner
bilde av mann og kvinne på ulike høyder med stablede mynter

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjekttilnærming

I forbindelse med Fellesorganisasjonens likelønnsstrategi utarbeider CORE – Senter for likestillingsforskning en likelønnsrapport. Rapporten vil omhandle status for likelønn, og vil utgjøre et faktagrunnlag. Likelønnsrapproten vil fokusere på utdanningsgrupper og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med inntil 4 års høyere utdanning.

Prosjektet skal dels vurdere hvordan sentrale oppfatninger om likelønn og trekk ved lønnsforhandlingssystemet kan ha betydning for, og eventuelt være en barriere for, likelønnsutviklingen mellom kvinner og menn. Denne delen av prosjektet vil bygge på analyse av policy-dokumenter, dels offentlige utredninger og dels LOs egne policy-dokumenter om likelønn og i forbindelse med lønnsoppgjør.

Prosjektet vil også kvantitativt belyse lønn og økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn i det norske samfunn, med særlig vekt på lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper som rekrutterer fra grupper med 4-årig bachelorutdanning.

Deltakere

Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 25. mars 2019 10:54 - Sist endret 10. jan. 2020 14:57