Avsluttet prosjekt

Levekårsundersøkelse for tater/romanifolket

Prosjektperiode November 2014 - Mai 2015
Prosjektnr. 10084

Prosjektet Levekårsundersøkelse for tater/romanifolk inngår i Tater-/romaniutvalgets kunnskapsgrunnlag når det gjelder utdanning, arbeid og trygd i dag. Prosjektet gjennomføres av Tater-/romaniutvalgets forskere med bidrag fra Institutt for samfunnsforskning.  

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Anniken Hagelund
Publisert 24. feb. 2015 15:04