Avsluttet prosjekt

Lederlønninger

Oppdragsgiver Maktutredningen
Prosjektnr. 418.015

Prosjektet studerer sammenhenger mellom konsernsjefsavlønning og forhold knyttet til konsernets drift (herunder særlig resultatvariabler). Prosjektet tar utgangspunkt i data for utvalgte selskap registrert ved Oslo Børs i perioden 1997-2001

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:37 - Sist endret 19. juni 2017 01:00