Avsluttet prosjekt

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

Prosjektperiode 2006 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.065

Dette prosjektets tema er den dårlige integrasjonen av ikke-vestlige innvandrere på det norske arbeidsmarkedet. Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til den dårlige integreringen. Vi ønsker å identifisere strategier, tiltak og mekanismer - sett både fra myndighetene og det enkelte individ - som bidrar til å forklare og forstå integrering og mangel på integrering for ulike grupper av ikke-vestlige innvandrere.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Kristine von Simson
Publisert 24. juni 2008 16:02 - Sist endret 19. juni 2017 00:59