English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kvinner til toppledelse

Oppdragsgiver Norsk styreinstitutt/Innovasjon Norge
Prosjektnr. 10106

Prosjektet «Kvinner til toppledelse» er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Norsk styreinstitutt.

Prosjektet omfatter a) analyse av spørreskjema til styreledere i børsnoterte og offentlige eide selskap om rekruttering av kvinner til toppledelse og b) analyse av 80-100 CVer fra mannlige og kvinnelige toppledere. Norsk styreinstitutt står for innsamling av data og Institutt for samfunnsforskning for analysene.

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Publisert 3. feb. 2015 15:43 - Sist endret 19. juni 2017 00:59