English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet

Prosjektperiode Desember 2018 - mai 2019
Oppdragsgiver Arbeidsgiverforeningen Spekter
Prosjektnr. 10380
Prosjektleder Marjan Nadim
bilde av to tannhjul med ikoner

Illustrasjon: ISF/Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeid. Dermed er det ingen overraskelse at yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner er lavere.

Likevel er likestilling og kvinners yrkesdeltagelse en sentral bekymring i debatten om innvandring og integrering. Det handler blant annet om en frykt for at innvandrerne har med seg kulturelle verdier som truer den norske likestillingsmodellen, og en bekymring for velferdsstatens bærekraft og økende ulikhet hvis store grupper blir stående utenfor arbeidslivet.

Prosjekttilnærming

I dette prosjektet ser vi på hvordan mønstrene i yrkesdeltagelse faktisk ser ut, hva som er mulige forklaringer på forskjellene mellom innvandrere og befolkningen ellers og om vi finner endringstendenser over tid.

Deltakere

Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Live Kjos Fjell
Emneord: Likestilling, Migrasjon
Publisert 12. mars 2019 14:33 - Sist endret 10. jan. 2020 14:57