Avsluttet prosjekt

Kunnskapsstatus på innvandringsfeltet

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 415.121

Hvilken kunnskap finnes på innvandrings- og flyktningfeltet i Norge? Hvordan står denne i forhold til behovene som forvaltningen, politikere og allmennheten har for å forstå mer av dette høyaktuelle fagfeltet? I denne studien samles samfunnsvitere og jurister og gjør opp status. De peker i tillegg på friske muligheter innenfor et fagområde som er på vei ut av skyggene til beslektede diskusjoner om integrasjon og flerkultur.

De siste årene har kjerneaktører innen forvaltning og forskning pekt på behovet for kontinuitet, kompetanseutvikling og langsiktighet i kunnskapsproduksjonen på utlendingsfeltet. Til tross for manglene er det produsert en rekke arbeider. Det er studiens formål å løfte frem og belyse den forskningen som er gjort, diskutere hullene og komme med forslag til strategier for videreutvikling av fagområdet. En sideeffekt av gjennomgangen vil være en avgrensning av innvandrings-, utlendings-, og flyktningspørsmål som et eget fagfelt i Norge. Det er ikke selvsagt hvor grensene går og hvilke broer som eksisterer til andre områder.

Studien er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 28. juli 2009 15:20 - Sist endret 19. juni 2017 01:00