English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kunnskapsstatus om likelønnsstandarden på Island

Prosjektperiode Desember 2017 - juni 2018
Oppdragsgivere Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10282
Prosjektleder Anne Skevik Grødem
Bilde av spillebrikker og penger

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Island har designet en standard for likelønn i bedriftene, som ble prøvd ut i 2013 og gjort obligatorisk i 2017. Alle bedrifter med mer enn 25 ansatte har nå plikt til å ta standarden i bruk. Samtidig lovfestet Island likelønn med virkning fra 1. juni 2017.

Oppdragsgiverne bestilte dette prosjektet, i samarbeid med partene i arbeidslivet, for å få en oppdatert oversikt over hva denne standarden innebærer og hvilke konsekvenser den har hatt.

Prosjekttilnærming

En viktig del av prosjektet var å diskutere den islandske standarden opp mot foreslåtte tiltak for likelønn i Norge. De viktigste informasjonskildene i prosjektet var politiske dokumenter og evalueringer fra Island, og intervjuer med sentrale islandske informanter.

Vi la opp til å snakke med representanter for partene i arbeidslivet og ansatte i statlig / kommunal administrasjon, og søkte også å finne kritiske røster. Målet var å diskutere hvilke problemer standarden løser, hvilke den ikke løser, og hvilke den eventuelt skaper, samt å gjøre denne diskusjonen relevant i en norsk kontekst.

Prosjektet var også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

Publikasjoner

Wagner, Ines & Grødem, Anne Skevik (2018). Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2018:10.

Wagner, Ines (2018). Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2018:10.

Medieklipp

Deltakere

Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 19. des. 2017 10:34 - Sist endret 7. aug. 2018 09:46