Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoversikt på området Det nye arbeidsmarkedet

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.046

Program for Arbeidslivsforskning i Norges forskningsråd startet opp i 2002, og skal etter planen gå til og med 2011. Det overordnede målet er å bidra med vesentlig ny innsikt om viktige utviklingstrekk i arbeidslivet med særlig vekt på forhold og prosesser som påvirker den enkeltes deltakelse, utvikling, nærvær og fravær i arbeidslivet. I første fase av programmet er det lagt sterkt vekt på forhold av betydning for et inkluderende arbeidsliv. I 2005 ble programplanen revidert på grunnlag av en gjennomgang av forskningsstatus og trender på feltet arbeidslivsforskning. Gjennomgangen bidrar til en revidert strategi og programplan for Arbeidslivsforskningen i årene som kommer.

Programstyret tok initativ til to artikkelsamlinger med beskrivelser av utviklingstrekk, kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer: Den ene samlingen har fokus på arbeidsmarkedet, den andre har fokus på arbeidsliv.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:44 - Sist endret 19. juni 2017 00:58