Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoversikt over ulike former for og erfaringer med bruk av velferdskontrakt

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.060

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen varslet at den vil innføre en rett til velferdskontrakter. Personer som inngår kontrakt med målsetting om opplæring, arbeid, behandlingstilbud eller lignende skal ha ytelser opp mot SIFOs satser.

Dette projektet skal lage en kunnskapsoversikt over ulike former for og erfaringer med ordninger og tiltak hvor den enkelte samtidig med retten til en ytelse har rett og/eller plikt til å delta i aktiviteter og tiltak rettet inn mot arbeidslivet, dvs. ulike virkemidler som kan betegnes som former for velferdskontrakt.

Kunnskapsoversikten skal rettes inn mot ordninger for de som står lengst fra arbeidsmarkedet, sosialhjelpsmottakere og andre personer uten rettigheter til arbeidsmarkedsrelaterte ytelser og andre mer universelle ytelser.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:58 - Sist endret 19. juni 2017 00:58