English version of this page
Pågående prosjekt

Kunnskapsoversikt om kjønnsbalanse i styre og ledelse

Prosjektet oppsummerer foreliggende kunnskap om kjønnsbalansen i styre og ledelse i næringslivet i Norge. Det bidrar også med en vurdering av hvordan tiltakene for å fremme slik kjønnsbalanse har virket. 

Prosjektperiode August 2022 - oktober 2022
Prosjektnr. 10691
Prosjektleder Mari Teigen
Illustrasjon av en mann og en kvinne på en karrierestige

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning

Sentrale spørsmål som besvares i prosjektet er:

  • Hva viser forskning om effekter av ulike lovkrav og tiltak som er iverksatt for å oppnå kjønnsbalanse i styrer og på ledelsesnivå?
  • Hvilke lovkrav og tiltak har hatt tilsiktet effekt, og hvorfor? Og hvilke har ikke hatt tilsiktet effekt, og hvorfor?
  • Hva viser forskning om hva som skaper kjønnsbalanse, og hvilke barrierer eksisterer?
  • Hva viser forskning om rekruttering til styrer og selskapsledelse? Hvem rekrutteres, og hvorfor?

Prosjektet beskriver foreliggende forskning som kan belyse disse spørsmålene.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 7. nov. 2022 12:40 - Sist endret 7. nov. 2022 13:13