English version of this page
Pågående prosjekt

Kulturinstitusjoner og frivillighet

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Dag Wollebæk

Prosjektbakgrunn

Internett og bruk av digitale verktøy i institusjonene har skapt endrede rammer og muligheter for frivillighet (f.eks Lokalhistoriewiki, Wikipedia, registrering av arkivmateriale/foto, transkribering etc.). I denne sammenhengen er det behov for å skaffe kunnskap om forholdet mellom kulturinstitusjoner (Museer, Arkiver, og Biblioteker) forhold og samarbeid med frivillige organisasjoner og frivillige. Bedre kunnskap om hva kulturinstitusjonene gjør i dag for å engasjere frivillig arbeidskraft vil kunne danne grunnlaget for nye tiltak med sikte på å realisere potensialet som frivillig innsats er for kulturinstitusjonene.

Prosjektformål

Prosjektet skal kartlegge og beskrive omfanget av frivillig arbeid i offentlige/offentlig finansierte kulturinstitusjoner:

  • Hvilken type frivillig arbeid benyttes?
  • Hvilke typer organisasjoner samarbeides det med?
  • Hvilke økonomiske, faglige og andre verdier skaper samarbeidet for institusjonen?
  • Og på den andre siden; hva koster det institusjonene å tilrettelegge for og følge opp de frivillige?

Deltakere

Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 18. mai 2018 13:48 - Sist endret 18. mai 2018 13:53