Avsluttet prosjekt

Konkurranseforhold i arbeidsmarkedet

Prosjektnr. 419.055

 Formålet med prosjektet er å analysere graden av konkurranse i arbeidsmarkedet. Prosjektet søker å analysere i hvor stor grad arbeidstilbudet rettet mot den enkelte bedrift varierer med forskjeller i relativ lønn. Vi benytter data som dekker hele det norske arbeidsmarkedet for å estimerer bedriftenes turnover, jobb-til-jobb skifter og regional mobilitet i sammenheng med bedriftenes lønnspolitikk.  Bedriftenes lønnspolitikk avhenger av forhold som lokalt arbeidsmarked, forhandlingsformer, kapitalmengde og næring. Vi estimerer bedriftenes lønnspolitikk etter fullstendig kontroll for individuell produktivitet. Dette krever heldekkende data over lang tid med både (krypterte) individ- og bedriftsindikatorer.  NB: lagt inn under 419.058 i 2007 og 2008 - egeninitierte prosjekter

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:59