Avsluttet prosjekt

Konjunkturavhengig likestilling av etniske minoriteter

En komparativ studie av suksess på arbeidsmarkedet
Prosjektperiode 1999 - 2001
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.093

Prosjektet er et samarbeid med Oddbjørg Raaum, Frischsenteret og Bernt Bratsberg, University of Kansas. Vi benytter registerbaserte data til å studere inntektsprofiler til innvandrergrupper, sammenliknet med den norskfødte befolkningen. Spesielt tar prosjektet for seg betydningen av konjunkturfaser for likestilling mellom innvandrere og norskfødte.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:25 - Sist endret 19. juni 2017 00:58