Avsluttet prosjekt

Kompetanseutvikling på feltet kjønn og etniske relasjoner

Prosjektnr. 419.049

Kompetanseutvikling på forskningsfeltet om etniske relasjoner i forbindelse med utarbeidelse av prosjektsøknad  som behandler krysningspunktene kjønnslikestilling, familiepolitikk og minoritetspolitikk til NFRs kjønnsforskningsprogram "Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring".

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:56